Pomiń nawigację

Autorzy: Izabela Banaś, Angeliki Barakli, Poppy Oikonomou, Anna Koktsidou, Nikos Rovatsos, Anna Whicher, Ollie Sutcliffe, Piotr Świątek, Marta Malesińska, Sylwia Rink

Destination UX. Projektowanie programów wsparcia innowacji zorientowanych na użytkownika

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2021

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja „Destination UX” zawiera zestaw narzędzi do projektowania programów wsparcia innowacji opartych o metodologię Service Design i Design Thinking wraz z opisami pilotaży pokazującymi ich praktyczne zastosowanie. Dodatkowo można w niej również znaleźć opisy programów zaprojektowanych w oparciu o potrzeby użytkowników.

Niniejszy dokument zawiera – w porządku chronologicznym:

  1. Ogólny opis projektu, jego celów i partnerów, jak również informacje o napotkanych wyzwaniach.
  2. Analizę podejścia opartego na projektowaniu usług (service design).
  3. Opis studiów przypadku, którymi partnerzy dzielili się podczas procesu wzajemnego uczenia się w trakcie projektu.
  4. Opis działań pilotażowych wdrożonych we wszystkich trzech krajach partnerskich i przedstawienie ich wyników.
  5. Wykaz źródeł, ilustracji i użytecznych linków.
  6. Wyjaśnienia i szablony narzędzi, które można użyć w procesie projektowym.

Materiał jest wynikiem współpracy pomiędzy Centrum Rozwoju Biznesu i Kulturalnego – KEPA (Grecja), Uniwersytetem Metropolitalnym w Cardiff – PDR (Wielka Brytania) oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP (Polska).

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 853668.

Spis treści

Streszczenie 7

Informacje kontaktowe 9

Wprowadzenie 10

Czym jest publikacja „Projektowanie programów wsparcia innowacji zorientowanych na użytkownika” 10

Partnerstwo 11

Grupa docelowa i wyzwania 14

Metodologia projektu 14

Projektowanie usług dla programów wsparcia innowacji  16

Czym jest projektowanie usług (service design)  16

Fazy i narzędzia procesu projektowego 20

Dlaczego projektowanie usług (service design) jest ważne dla programów wsparcia innowacji  24

Proces projektowania programów wsparcia innowacji przyjaznych użytkownikowi 27

W jaki sposób zastosować projektowanie usług (service design) do oceny programu wsparcia innowacji 28

W jaki sposób zastosować projektowanie usług (service design) do przygotowania programów wsparcia innowacji 30

Studia przypadku dotyczące programów wsparcia innowacji przyjaznych dla użytkownika 33

Grecja – Centrum Rozwoju Biznesu i Kulturalnego (KEPA) 33

Nazwa inicjatywy: Re:Connect 33

Wielka Brytania – Uniwersytet Metropolitalny w Cardiff (PDR) 38

Nazwa inicjatywy: „By Design” 38

Nazwa inicjatywy: SMART Suite of Innovation support programmes

[Pakiet programów wsparcia dla Innowacji SMART]  42

Polska – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  47

Nazwa inicjatywy: gov_LAB  47

Nazwa inicjatywy: Granty na dizajn   52

Nazwa inicjatywy: Poland Prize   57

Opis pilotaży w Grecji, Wielkiej Brytanii i Polsce: W jaki sposób wykorzystano proces

projektowy, aby zmierzyć i poprawić poziom satysfakcji interesariuszy, którzy

uczestniczyli w lokalnych programach wsparcia innowacji  61

Grecja:   61

Wielka Brytania   72

Polska 85

Źródła 95

Przydatne linki 96

Zestaw narzędzi do projektowania programów wsparcia innowacji zorientowanych na użytkownika  97

Faza I  98

Persona   98

Mapowanie podróży użytkownika [User Journey Mapping]   101

Podział ról w zespole [Team allocation and management]   104

Nadzieje i obawy [Hopes and fears]   106

Kanwa wsparcia dla biznesu [Business Support Canvas]  109

Mapowanie interesariuszy [Stakeholder Mapping]  111

Badanie użytkowników [User research]   114

Faza II   118

Definicja problemu [Problem definition]   118

Teoria zmiany [Theory of change]   121

Mapa ograniczeń projektowych [Constraints framework]  125

Analiza SWOT [SWOT Analysis]   128

Faza III  133

Mapowanie podróży użytkownika [User Journey Mapping]   133

Symulacja [Table-Top-Walk] 136

Kanwa wsparcia dla biznesu BSC [Business Support Canvas]   138

Odgrywanie ról/scenki [Acting /Role play]  140

Panel wyzwania [Challenge Panel]   141

Generowanie pomysłów – ideacja [Ideation]    143

Scenariusze użytkownika (analiza rozwiązań cyfrowych) [Scenarios]  146

Storyboardy (na potrzeby rozwiązań cyfrowych)  150

Portfolio pomysłów [Idea portfolio]  153

Faza IV   155

Gromadzenie danych z przeprowadzonych testów [Collecting data from testing] 155

Plan wdrożenia usługi [Service Blueprint] 156

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować