Pomiń nawigację

Izabela Banaś

Zastępca Dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z funduszami europejskimi i Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości związana od 2000 roku. Zajmowała się programowaniem, kontraktowaniem i rozliczaniem instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie badań i rozwoju, inwestycji, designu.

Była odpowiedzialna za programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programów przedakcesyjnych Phare, a następnie programy finansowane z funduszy strukturalnych: Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Koordynuje projekt pozakonkursowy „inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” w którym projektowane i testowane są nowe programy dla przedsiębiorców oraz prowadzone są działania związane z animacją przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki i administracji.