Pomiń nawigację

12 marca 2021 r.

Dowiedz się jak prowadzić firmę w pandemii. Więcej czasu na skorzystanie ze szkoleń i doradztwa

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mają więcej czasu na ubieganie się o zwrot części kosztów usług szkoleniowych i doradczych, które pomagają w prowadzeniu firmy w czasie pandemii. Przedsiębiorcy z wybranych sektorów zainteresowani wsparciem w ramach programu „Kompetencje dla sektorów. Zadanie COVID-19” mogą składać wnioski do 22 marca 2021 r. Maksymalna wysokość pomocy wynosi do 80 proc. kosztu usługi netto, a budżet projektu finansowanego z POWER to ok. 57 mln zł.

Celem projektu jest likwidacja negatywnych skutków pandemii COVID-19, która pogorszyła sytuację firm. W odpowiedzi na wywołany nią kryzys Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we wrześniu 2020 r. uruchomiła projekt „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19”. Firmy mogą otrzymać dofinansowanie do usług szkoleniowych i doradczych.

Dofinansowanie obejmuje usługi szkoleniowe lub doradcze wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, które stanowią platformę współpracy na linii biznes-edukacja-administracja. Ich głównym zadaniem jest wskazanie luk kompetencyjnych w sektorach i wyznaczanie kierunków zmian w systemie kształcenia w kluczowych sektorach polskiej gospodarki.

Jakie branże mogą skorzystać z dofinansowania?

Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i są przeznaczone dla przedsiębiorstw spełniających warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej, które działają w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznej, przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych. Dla większości sektorów termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania został przesunięty na 22 marca.

Pandemia to trudny czas, nie tylko dla firm z sektora MŚP. Dlatego w ramach projektu wsparciem mogą być objęte także duże firmy. Muszą jednak działać w sektorach przemysłowych związanych z reindustrializacją. Zaliczają się do nich: IT, motoryzacja, odzysk materiałowy surowców, żywność wysokiej jakości, sektor chemiczny i sektor lotniczo-kosmiczny.

Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie do 80 proc. wartości netto usług rozwojowych, pozostała część musi zostać sfinansowana przez przedsiębiorcę. Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym, co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem.

Żeby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie PARP. Operator, wybrany do obsługi danej branży skontaktuje się z przedsiębiorcą, a następnie zweryfikuje, czy może on wziąć udział w projekcie oraz pomoże w określeniu potrzeb edukacyjnych i wyborze odpowiedniej usługi z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowego serwisu z ofertami szkoleń i doradztwa.

Więcej informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 12.03.2021 13:01
Poprawiono: 12.03.2021 12:01
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: