Pomiń nawigację

29 marca 2021 r.

Innowacje zmieniają sport

Sport to potężny biznes – według raportu „Polski rynek sportu” Polskiego Instytutu Ekonomicznego w 2022 r. globalnie będzie wart ponad 614 mld dol. – a inwestycje w innowacje w sporcie są co najmniej tak samo ważne jak w innych sektorach gospodarki. W Polsce rozwój branży sportowej to już nie kwestia infrastruktury, która jest dostępna często na światowym poziomie. Ciężar przewag konkurencyjnych przesuwa się w kierunku optymalnego wykorzystania możliwości zawodników, układania strategii i taktyk w oparciu o analizę BIG DATA oraz przyciągania i budowania zaangażowanie kibiców z wykorzystaniem technologii AI czy rozszerzonej rzeczywistości. Takie wnioski płyną z 18. spotkania PARP z cyklu Connect & Scale UP, finansowanego z Funduszy Europejskich i poświęconego kwestiom budowy ekosystemu innowacji w polskim sporcie.

Sport to coraz ważniejsza gałąź gospodarki, jej globalna wartość według raportu „Polski rynek sportu” Polskiego Instytutu Ekonomicznego w 2018 r. przekraczała 488 mld dol. Podobnie jest w naszym kraju, gdzie w 2018 r. branża sportowa wygenerowała dla gospodarki 9,63 mld zł wartości dodanej. Dynamiczny rozwój zawdzięcza stawianiu na innowacje.

W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce zainwestowano potężne środki, nie tylko publiczne, w infrastrukturę sportową, która jest obecnie w większości na poziomie światowym. Dziś jesteśmy na takim etapie, że świat sportu zaczyna szukać przewag konkurencyjnych w innych obszarach. Taką przestrzeń dają innowacje. A jeżeli myślimy o rozwoju przez innowacyjność musimy pamiętać, że za wszystkim stoją konkretne osoby. PARP kojarzy się głównie z dotacjami, ale staramy się także łączyć i animować współpracę wizjonerów z firm, uczelni i różnych organizacji wokół innowacji – mówił Mikołaj Różycki, wiceprezes PARP witając uczestników spotkania „Innowacje w sporcie” z cyklu Connect & Scale UP, które odbyło się 25 marca br.

Podczas marcowego wydarzenia organizowanego cyklicznie przez PARP swoją wiedzą, doświadczeniem i obserwacjami na temat innowacji w sporcie podzielili się eksperci (praktycy działający w obszarze technologii w sporcie) z UEFA, Centrum Badawczo-Rozwojowego Legia LAB, stołecznego klubu koszykarskiego Dziki Warszawa, projektu SportsTech Poland, oraz firm TISA Group i Higgsone. 

Dyskusja toczyła się wokół innowacji technologicznych, procesowych i organizacyjnych  w obszarach związanych z poprawą wyników sportowych, zarządzaniem w klubach czy związkach sportowych oraz doświadczeniami kibiców i komunikacją.

Kluby, związki i organizacje sportowe w kontekście innowacji nie różnią się istotnie od przedsiębiorstw z innych branż, dlatego powinny zorganizować swoją działalność innowacyjną – zaznaczał Leszek Zaremba z TISA Group.

Ekosystem dla rozwoju

Według ekspertów skuteczny rozwój przez innowacje w sporcie wymaga budowy dedykowanego ekosystemu innowacji, łączącego organizacje sportowe ze startupami, a startupy z instytucjonalnym wsparciem lub inwestorami.

Aby skutecznie realizować projekty obejmujące innowacyjność w sporcie, potrzebny jest ekosystem – „koło zamachowe” napędzające realizację celów i założeń. Przy odpowiednim zbudowaniu takiego mechanizmu konkretne korzyści odnoszą wszyscy z uczestników – zaznaczył Łukasz Wojtowicz, szef gabinetu CEO UEFA Events SA.

Eksperci zwracali przy tym uwagę na wagę specjalizacji oraz świadomego i precyzyjnego komunikowania potrzeb przez kluby i organizacje sportowe. Jako źródła dobrych praktyk w procesie budowania ekosystemów innowacji w sporcie wskazywano zagraniczne huby innowacji działające m.in. klubach piłkarskich FB Barcelona, Arsenal Londyn i Werder Brema czy kalifornijskim klubie baseballowym LA Dodgers.

Potencjał vs bariery

Jak się okazuje to nie finanse mają decydujący wpływ na rozwój przez innowacyjność w sporcie. Eksperci obecni na spotkaniu on-line zorganizowanym przez PARP za kluczowe czynniki i jednocześnie bariery w rozwoju innowacyjności sportowych uznali: kulturę organizacyjną, mentalność i nastawienie osób wewnątrz organizacji, kompetencje właścicieli i kadry zarządzającej – ich umiejętność określenia celów oraz oceny i wykorzystania potencjału zasobów, zwłaszcza społeczności fanów. Jako przykłady dobrego wykorzystania potencjału i skutecznego pokonywania barier przedstawiono inicjatywy polskich klubów sportowych o zupełnie różnych możliwościach finansowych – z jednej strony piłkarska Legia Warszawa, z drugiej pierwszoligowy klub koszykówki Dziki Warszawa.

Nauka a sport

Na temat wdrażania osiągnięć nauki do praktyki sportowej oraz funkcjonowania klubu sportowego w ekosystemie innowacji na przykładzie Legii Warszawa opowiadał dr Piotr Żmijewski. Szef Centrum Badawczo-Rozwojowego Legia LAB wskazywał, że klub sportowy może być w centrum procesów innowacji, może też pełnić rolę odbiorcy technologii lub tworzyć z partnerami programy akceleracyjne, aby rozwijać i wdrażać najbardziej przydatne rozwiązania startupów, a następnie wspierać ich skalowanie. Wspominał przy tym o projekcie Science4Football & StartUp Challenge, któremu partneruje PARP. – Wiedząc, jak duży jest potencjał polskich pracowników naukowych, przedsiębiorców, zespołów szkoleniowych i innowatorów-pasjonatów sportu wierzę, że powinien powstać u nas akcelerator sportowy wspomagany środkami publicznymi i prywatnymi, żeby te działania były jeszcze bardziej efektywne. Cieszymy się, że do Legii zgłaszane są kolejne sportowe projekty. Wierzę, że dzięki możliwościom, jakie stwarza Legia Training Center, naszemu doświadczeniu i pasji możemy istotnie je wspierać przekonywał.

----
Connect & Scale UP to przestrzeń spotkań innowatorów z korporacji, dużych firm, startupów, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i administracji publicznej, których celem jest budowa efektywnego rynku innowacji. Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich Programu Inteligentny Rozwój.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 29.03.2021 12:28
Poprawiono: 30.03.2021 09:18
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: