Pomiń nawigację

8 kwietnia 2021

Film szkoleniowy „Design Thinking, o co chodzi?”

Udostępnij

Czy można podejść twórczo do rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie? Metoda Design Thinking (DT), która zdobywa coraz większą popularność, udowadnia, że można.

Czym w ogóle jest wspomniana metoda? Design Thinking to usystematyzowane podejście do tworzenia innowacyjnych, niestandardowych rozwiązań, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby użytkowników; zorientowany na człowieka iteracyjny proces twórczy, opierający się na obserwacji i głębokim zrozumieniu potrzeb użytkownika, współpracy, szybkiej nauce, wizualizacji pomysłów, częstym prototypowaniu i zbieraniu feedbacku. DT to metodyka zaczerpnięta z branży kreatywnej, można ją stosować bez względu na wielkość firmy czy branżę, jednak z przewagą sektora for-profit.

Podczas szkolenia ekspert wyjaśnia, co zrobić by wdrożyć Design Thinking w MŚP i jakie wiążą się z tym korzyści.

Agenda:

  1. Design Thinking definicja i geneza.
  2. Zastosowanie Design Thinking.
  3. Etapy Design Thinking.
  4. Jak wdrożyć Design Thinking? Pułapki i wyzwania
  5. Gdzie szukać informacji?

Szkolenie poprowadziła Sylwia Wrona – adiunkt w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dyrektor Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań – DT HUB UEW. Członek pierwszej Rady Uczelni. Opiekun specjalności Innowacje rynkowe – projektowanie i wdrażanie (studia II stopnia), rozwijanej w partnerstwie z Wrocławskim Parkiem Technologicznym. Pracę naukową łączy z praktyką, świadcząc usługi badawczo-rozwojowe oraz doradcze z zakresu zarządzania marketingowego, zarządzania marką, projektowania innowacyjnych rozwiązań w oparciu o metodykę Design Thinking oraz zespołowego rozwiązywanie problemów w oparciu o autorską (Zespół „Dobre Kadry”) metodę pracy projektowej LIFT – Learning in Facilitated Teams.

Film został przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Centrum Rozwoju MŚP.

Pliki do pobrania

Zobacz więcej podobnych artykułów