Pomiń nawigację

6 lipca 2021 r.

70 mln zł dla MŚP w konkursie „Go to Brand – EXPO 2020” na promocję w Dubaju

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki konkursu „Go to Brand – EXPO 2020”. Przedsiębiorcy złożyli łącznie 454 wnioski o dofinansowanie na kwotę prawie 111 mln zł. Pozytywnie oceniono projekty 295 firm, którym przyznano niemal 69 mln zł. Konkurs jest finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

– Do tej edycji „Go to Brand” zgłosiło się ponad 450 firm. Zainteresowanie konkursem wciąż rośnie. To znak, że polscy przedsiębiorcy nie przestają szukać szans na rozwój. Firmy mogą przeznaczyć wsparcie na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w EXPO 2020. Co więcej, pozyskane środki mogą posłużyć do sfinansowania kosztów usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynki krajów Zatoki Perskiej, tj. Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie – podkreśla Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Po wsparcie z programu sięgnęły 454 firmy, w tym 132 z województwa mazowieckiego. Najwięcej wniosków złożyły mikrofirmy – 285. 120 aplikacji pochodziło od firm małych, a 49 przedsiębiorstw średniej wielkości. Łączna wartość wnioskowanego wsparcia to ponad 111 mln zł, z czego o prawie 30,5 mln zł ubiegali się mazowieccy przedsiębiorcy. Budżet konkursu, pierwotnie zaplanowany na 50 mln zł, w związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, finalnie został zwiększony do 70 mln zł.). Łącznie rekomendowanych do dofinansowania zostało 295 wniosków na kwotę niemal 69 mln zł.

O „Go to Brand – EXPO 2020”

Dofinansowanie w ramach „Go to Brand” otrzymają projekty, które mają na celu promocję marek produktowych (wyrobów/usług) nie tylko w trakcie wydarzeń organizowanych podczas Światowej Wystawy EXPO w Dubaju. W programie promocji opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii są również wydarzenia zaplanowane w okresie poprzedzającym EXPO 2020 i po jego zakończeniu. Wydarzenia targowe w programie obejmują kilkanaście branż  i sektorów gospodarki, takich jak: biotechnologia i farmaceutyki, budownictwo, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda i kosmetyki, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, żywność, sprzęt medyczny, meble, usługi prozdrowotne oraz energetyka, ochrona środowiska, jeździectwo i hodowla koni.

Firmy mogły uzyskać maksymalnie 455 650 zł, przy czym wymagany minimalny wkład własny wynosi 15 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Sam projekt zgłaszany do konkursu może mieć wartość maksymalnie 1 000 000 zł.

Zobacz listę projektów wybranych do dofinansowania.

„Go to Brand – EXPO 2020” jest jednym z najważniejszych elementów programu gospodarczego towarzyszącego udziałowi Polski w Expo 2020 w Dubaju.

Więcej informacji na stronie konkursu.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 06.07.2021 16:06
Poprawiono: 08.07.2021 10:31
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: