Pomiń nawigację

28 lipca 2021

Film szkoleniowy: Jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej szansą na dynamiczny rozwój sektora MŚP

Udostępnij

Głównym celem Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego Unii Europejskiej (A Digital Single Market Strategy for Europe) jest transformacja cyfrowa i ekologiczna, która ma objąć wszystkie aspekty gospodarcze i społeczne i doprowadzić do wzrostu konkurencyjności i dobrobytu Europy, suwerenności gospodarczej i technologicznej oraz odporności na wstrząsy zewnętrzne. Sprawne funkcjonowanie Jednolitego Rynku Cyfrowego uznaje się za punkt wyjścia do zachowania konkurencyjności UE i rozwoju w kierunku neutralności klimatycznej  i przywództwa cyfrowego.

Jakie są główne założenia Programu Cyfrowa Europa?

Jaką rolę pełnią przedsiębiorstwa z sektora MŚP na Jednolitym Rynku Usług Cyfrowych?

Jak MŚP może wykorzystać wciąż postępującą digitalizację do rozwoju?

Odpowiedzi na te pytania znajdują się w filmie szkoleniowym:

Jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej szansą na dynamiczny rozwój sektora MŚP

Szkolenie poprowadził doktor nauk prawnych Jarosław Greser - adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie prawa nowych technologii i regulacji wschodzących technologii. Wykładowca na Politechnice Wrocławskiej. Dr Greser konsultuje od strony prawnej projekty wdrażania urządzeń IoT, nowoczesnych metod uwierzytelniania i smart-contractów. Jest autorem publikacji naukowych na temat prywatności, ochrony danych osobowych i implementacji dyrektywy NIS. Jest także członkiem sieci eksperckiej Team Europe.

Agenda:

  • Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego Unii Europejskiej.
  • Założenia Programu Cyfrowa Europa na lata 2021-2027.
  • Regulacje rynku cyfrowego przygotowywane przez Komisję Europejską.
  • Co może zyskać polski przedsiębiorca?

Dodatkowo udostępniamy prezentację ze szkolenia w postaci pliku pdf.

Film został przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Enterprise Europe Network. 

Pliki do pobrania

Zobacz więcej podobnych artykułów