Pomiń nawigację

11 października 2021

Zrównoważony rozwój: projektowanie opakowań – wymagania, prawo, dobre praktyki. Film szkoleniowy

Udostępnij

Organizacja Narodów Zjednoczonych definiuje zrównoważony rozwój w następujący sposób:

„(…) to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi”.

Realizacja idei zrównoważonego rozwoju wymaga:

  1. Globalnej ochrony środowiska przyrodniczego.
  2. Solidarności w relacjach między różnymi krajami, zwłaszcza między bogatymi i ubogimi, a także solidarności z przyszłymi pokoleniami.
  3. Traktowania czynników ekonomicznych, politycznych, społecznych i ekologicznych jako zależnych od siebie.

W celu przybliżenia tematu zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do projektowania opakowań, które będą ekologiczne, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, przygotowaliśmy film szkoleniowy:

„Zrównoważony rozwój: projektowanie opakowań – wymagania, prawo, dobre praktyki”.

Ekspertem w tej tematyce jest Marta Krawczyk, która od prawie 8 lat jest związana z firmą Rekopol – Organizacja Odzysku Opakowań SA. Pani Marta Krawczyk jest specjalistką od ecodesignu opakowań i przydatności do recyklingu. Jest także trenerką i edukatorką w zakresie segregacji i gospodarki odpadami opakowaniowymi, audytorką zakładów recyklingu. Jest koordynatorką projektów edukacyjnych, CSR i doradczych. Ukończyła ochronę środowiska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i studia podyplomowe Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.

Agenda filmu:

  1. Wymagania prawne dla opakowań – stan oceny i perspektywa zmian.
  2. System gospodarki odpadami opakowaniowymi – jak opakowania cyrkulują.
  3. Przetwarzanie odpadów opakowaniowych.
  4. Zasady ekoprojektowania opakowań nadających się do recyklingu.
  5. Opakowania nieprzydatne do recyklingu – dlaczego są problemem.

Opakowania – w którym kierunku powinny zmierzać działania producentów.

Poniżej udostępniamy prezentację ze szkolenia w postaci pliku pdf.

Film został przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Pliki do pobrania

Zobacz więcej podobnych artykułów