Pomiń nawigację

26 października 2021 r.

Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja: nowe technologie i adaptacja do zmian klimatu

Nowe technologiczne trendy, nowe stanowiska pracy i nowe kompetencje. Branżę gospodarki wodno-ściekowej i rekultywację w ciągu 3 następnych lat czekają zmiany – wynika z Raportu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Premiera raportu podsumowującego I edycję badań realizowanych w latach 2020-2021 odbędzie się podczas wydarzenia PARP 4 listopada 2021 r.

Branża gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji obejmuje: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz działalność związaną z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami. Obecnie ważnym aspektem jej funkcjonowania jest adaptacja do zmian klimatu. Spowodował to intensywny rozwój różnych gałęzi przemysłu przyczynił się do zanieczyszczenia powierzchni ziemi, a także obniżenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Według deklaracji pracodawców z branży, w ciągu najbliższych 3 lat planują oni podwyższyć średnią marżę sprzedaży (55 proc. firm), zwiększyć nakłady na innowacyjność  (53 proc.) oraz zainwestować lub zwiększyć nakłady inwestycyjne w nowe technologie produkcyjne, nowoczesne maszyny i oprogramowanie (50 proc.).

Rosnąca interdyscyplinarność branży i złożoność procesów technologicznych będzie wymagała współdziałania podmiotów we wzajemnie powiązanych dziedzinach w różnorodnym zakresie: budowania kompetencji poprzez współdzielenie wiedzy i know-how, komunikacji wewnętrznej, realizacji wspólnych projektów, w tym szczególnie projektów innowacyjnych.

Wyzwania kadrowe

Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji spowoduje duży wzrost zapotrzebowania na specjalistów z kompetencjami związanymi z nowymi technologiami, w tym z zaawansowanymi kompetencjami informatycznymi (w obszarze m.in. wykorzystania i obsługi technologii chmurowych, sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy).

Wyniki badań jakościowych i ilościowych wskazują, że wśród stanowisk, na które może wzrosnąć zapotrzebowanie, są: monter sieci wodno-kanalizacyjnych, operator ujęć i stacji uzdatniania wody, elektryk i automatyk.

Trwająca obecnie pandemia COVID-19 i jej skutki również stanowią wyzwanie dla branży gospodarki wodno ściekowej i rekultywacji. Co czwarty pracodawca dostrzega negatywny wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie jego firmy, w szczególności dotyczy to sektora rekultywacyjnego i przedsiebiostw z największych miast. Do najliczniej wskazywanych konsekwencji należały: konieczność dostosowania procedur w firmie do wymogów bezpieczeństwa i braki kadrowe wynikające z przebywania pracowników na kwarantannie – mówi Adriana Skorupska z Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Branżowy okrągły stół

Wyniki raportu zostaną zaprezentowane i omówione już 4 listopada podczas okrągłego stołu - webinarium „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”. To kolejne z cyklu spotkań, prezentujących najnowsze wyniki badań prowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz 17 badań branżowych.

Wydarzenia BKL - PARP - Centrum Rozwoju MŚP

Wydarzenia on-line będą okazją do tego, by przedsiębiorcy, eksperci branżowi, przedstawiciele instytucji edukacyjnych, rynku pracy i administracji publicznej, dyskutowali nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych pracodawców, niedopasowań kompetencyjnych pracowników, trendów i wyzwań oraz ich wpływu na rynek pracy i poszczególne branże. Poruszone zostaną na nich także wątki związane z przyszłością, w tym temat nowych zawodów i kompetencji.

Aby wziąć udział w webinarium należy wypełnić formularza zgłoszeniowy na stronie PARP.

Projekt badawczy Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja stanowi uzupełnienie projektu pozakonkursowego PARP Bilans Kapitału Ludzkiego. Dostarcza on wiedzy na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje w branży gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.

logo Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 26.10.2021 12:41
Poprawiono: 26.10.2021 11:04
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: