Pomiń nawigację
Bilans Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego

Cykl webinarów nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy

O cyklu wydarzeń

W ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego, Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II zrealizowaliśmy cykl wydarzeń (konferencje i webinaria), na których prezentowaliśmy wyniki badań ogólnopolskich i branżowych. Podczas spotkań dyskutowaliśmy nt. trendów i zjawisk kształtujących rynek pracy, kompetencji jakich potrzebują pracodawcy aby dostosować się do zmieniających się warunków działania oraz sposobów w jaki Polacy rozwijają swoje kompetencje. Porozmawialiśmy także o kierunkach rozwoju w poszczególnych branżach i przygotowaniu pracodawców na te zmiany. 

Wydarzenia skierowane były przede wszystkim do:

  • przedsiębiorców,
  • pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie pracą oraz przygotowanie i rozwój kompetencji pracowniczych - przedstawicieli działów HR, rekrutacji, działów szkoleń i rozwoju,
  • organizacji przedsiębiorców,
  • ekspertów i analityków branżowych,
  • przedstawicieli administracji publicznej, instytucji rynku pracy,
  • przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych). 
O cyklu wydarzeń

Obejrzyj wydarzenia zrealizowane w 2023 roku

Online
6 grudnia
zakończone
Konferencja
Warszawa

IX Konferencja BKL. Rynek pracy pod lupą Bilansu Kapitału Ludzkiego

Zobacz

Online
4 grudnia
zakończone
Webinarium

Przyszłość rynku pracy - 17 odsłon branżowych. Spotkanie syntetyzujące wyniki badań branżowych BKL

Zobacz

Online
30 listopada
zakończone
Webinarium

Telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo – jakie kadry zapewnią rozwój i bezpieczeństwo?

Zobacz

#Spotkania branżowe

Online
23 listopada
zakończone
Webinarium

Branża dwóch prędkości, stagnacja, a może intensywna modernizacja – jaką drogą pójdzie branża odzysku materiałowego surowców?

Zobacz

#Spotkania branżowe

Online
16 listopada
zakończone
Webinarium

Sektor chemiczny na ścieżce przyszłości – spotkanie wokół wyników II edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

Zobacz

#Spotkania branżowe

Online
10 listopada
zakończone
Webinarium

Trendy, oczekiwania społeczne, wymogi prawne – jak wykorzystać szansę na rozwój? Przyszłość branży żywności wysokiej jakości – pomiędzy optymalizacją a innowacją

Zobacz

#Spotkania branżowe

Online
9 listopada
zakończone
Webinarium

W świecie systemów bezzałogowych i napędu wodorowego – jakich kompetencji poszukuje sektor lotniczo-kosmiczny?

Zobacz

#Spotkania branżowe

Online
8 listopada
zakończone
Webinarium

Adaptacja do trudnych czasów. Premiera Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Zobacz

#Spotkania branżowe

Online
26 października
zakończone
Webinarium

Hiperspecjalizacja czy interdyscyplinarność - jaki kierunek rozwoju wybierze sektor usług rozwojowych?

Zobacz

#Spotkania branżowe

Online
24 października
zakończone
Webinarium

Innowacyjność a rozwój kapitału ludzkiego. Spotkanie wokół wyników II edycji projektu BBKL dla branży nowoczesnych usług biznesowych (NUB)

Zobacz

#Spotkania branżowe

Online
19 października
zakończone
Webinarium

Dynamiczna mobilność czy ewolucyjne zmiany? Przyszłość branży motoryzacja i elektromobilność w świetle badań BBKL

Zobacz

#Branżowe Czwartki

Online
28 września
zakończone
Webinarium

Między ekonomią a ekologią. Przyszłość branży mody i innowacyjnych tekstyliów w wynikach badań BBKL

Zobacz

#Branżowe Czwartki

Online
22 września
zakończone
Webinarium

Oswoić niepewność - przyszłość sektora turystyki w wynikach badań BKL

Zobacz

#Branżowe Czwartki

Online
21 września
zakończone
Webinarium

Niepewność i zmienność impulsem do rozwoju. Spotkanie wokół wyników II edycji projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego dla sektora komunikacji marketingowej

Zobacz

#Branżowe Czwartki

Online
14 września
zakończone
Webinarium

W stronę zwinnych organizacji – przyszłość sektora handlu w wynikach badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

Zobacz

#Branżowe Czwartki

Online
31 sierpnia
zakończone
Webinarium

Jaki kierunek rozwoju wybierze sektor gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji? Premiera wyników badań II edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

Zobacz

#Branżowe Czwartki

Online
22 czerwca
zakończone
Webinarium

Jak bardzo zielona? Przyszłość branży budowlanej w wynikach badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

Zobacz

#Branżowe Czwartki