Unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy

Unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy

O projekcie BKL

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy. Realizujemy go w PARP od 2009 r. wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pierwsza edycja BKL zakończyła się w 2015. Od 2016 r. rozpoczęła się realizacja kolejnego cyklu badań, która zakończy się w 2023 r. Obecnie BKL obejmuje badania przekrojowe – dostarczające ogólnych informacji o sytuacji na rynku pracy oraz badania branżowe w trzech sektorach: finansowym, IT oraz turystyki, których celem jest pogłębienie wiedzy nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w branżach, w których zostały utworzone Sektorowe Rady ds. Kompetencji.

Projekt BKL współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Logotypy: Funduszy Europejskich z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, Rzeczpospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie BKL

O Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego

O Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego

Badania sektorowe kontynuujemy w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II.  Dzięki wynikom badań - identyfikujemy najpilniejsze potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców i niedopasowania rynku pracy w poszczególnych sektorach. Wiedza ta służy Sektorowym Radom ds. Kompetencji, przedsiębiorcom oraz środowisku edukacji.

W projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II realizujemy badania sektorowe w 14 branżach, tj:

 • budownictwo
 • chemia
 • gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja
 • handel
 • komunikacja marketingowa
 • moda i innowacyjne tekstylia,
 • motoryzacja i elektromobilność
 • nowoczesne usługi biznesowe
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna
 • odzysk materiałowy surowców
 • przemysł lotniczo-kosmiczny
 • telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo
 • usługi rozwojowe
 • żywność wysokiej jakości.

W każdej branży prowadzimy dwie edycje badań jakościowych (w tym badanie delfickie) i ilościowych na pracodawcach i pracownikach. Dzięki wynikom badań identyfikujemy najważniejsze potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców i niedopasowania rynku pracy w poszczególnych sektorach. Wiedza ta służy Sektorowym Radom ds. Kompetencji, przedsiębiorcom oraz środowisku edukacji.

Projekty BBKL i BBKL II współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Logotypy: Funduszy Europejskich z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, Rzeczpospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny

Wyniki badań branżowych

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża budowlana. Raport podsumowujący I edycję badań realizowanych w latach 2020-2021

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża budowlana. Raport podsumowujący I edycję badań realizowanych w latach 2020-2021

Zobacz
Sektor turystyki. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Raport

Sektor turystyki. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Zobacz
Sektor IT. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Raport

Sektor IT. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Zobacz
Sektor finansowy. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Raport

Sektor finansowy. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Zobacz

Metodologia badania BKL

Metodologia badania Bilans Kapitału Ludzkiego 2016-2023

Raport

Metodologia badania Bilans Kapitału Ludzkiego 2016-2023

Zobacz
Raport metodologiczny z badań BKL z 2011 r.

Raport

Raport metodologiczny z badań BKL z 2011 r.

Zobacz

Pobierz dane