Unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy

Unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy

O projekcie BKL

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy. Realizujemy go w PARP od 2009 r. wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pierwsza edycja BKL zakończyła się w 2015. Od 2016 r. rozpoczęła się realizacja kolejnego cyklu badań, która zakończy się w 2023 r. Obecnie BKL obejmuje badania przekrojowe – dostarczające ogólnych informacji o sytuacji na rynku pracy oraz badania branżowe w trzech sektorach: finansowym, IT oraz turystyki, których celem jest pogłębienie wiedzy nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w branżach, w których zostały utworzone Sektorowe Rady ds. Kompetencji.

Projekt BKL współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Logotypy: Funduszy Europejskich z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, Rzeczpospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie BKL

O Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego

O Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego

Badania sektorowe kontynuujemy w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II.  Dzięki wynikom badań - identyfikujemy najpilniejsze potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców i niedopasowania rynku pracy w poszczególnych sektorach. Wiedza ta służy Sektorowym Radom ds. Kompetencji, przedsiębiorcom oraz środowisku edukacji.

W projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II realizujemy badania sektorowe w 14 branżach, tj:

 • budownictwo
 • chemia
 • gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja
 • handel
 • komunikacja marketingowa
 • moda i innowacyjne tekstylia,
 • motoryzacja i elektromobilność
 • nowoczesne usługi biznesowe
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna
 • odzysk materiałowy surowców
 • przemysł lotniczo-kosmiczny
 • telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo
 • usługi rozwojowe
 • żywność wysokiej jakości.

W każdej branży prowadzimy dwie edycje badań jakościowych (w tym badanie delfickie) i ilościowych na pracodawcach i pracownikach. Dzięki wynikom badań identyfikujemy najważniejsze potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców i niedopasowania rynku pracy w poszczególnych sektorach. Wiedza ta służy Sektorowym Radom ds. Kompetencji, przedsiębiorcom oraz środowisku edukacji.

Projekty BBKL i BBKL II współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Logotypy: Funduszy Europejskich z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, Rzeczpospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny

Metodologia badania BKL

Metodologia badania Bilans Kapitału Ludzkiego 2016-2023

Raport

Metodologia badania Bilans Kapitału Ludzkiego 2016-2023

Zobacz
Raport metodologiczny z badań BKL z 2011 r.

Raport

Raport metodologiczny z badań BKL z 2011 r.

Zobacz

Pobierz dane