Pomiń nawigację
Unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy

Unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy

O projekcie BKL

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy. Realizujemy go w PARP od 2009 r. wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pierwsza edycja BKL zakończyła się w 2015. Od 2016 r. rozpoczęła się realizacja kolejnego cyklu badań, która zakończy się w 2023 r. Obecnie BKL obejmuje badania przekrojowe – dostarczające ogólnych informacji o sytuacji na rynku pracy oraz badania branżowe w trzech sektorach: finansowym, IT oraz turystyki, których celem jest pogłębienie wiedzy nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w branżach, w których zostały utworzone Sektorowe Rady ds. Kompetencji.

Projekt BKL współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Logotypy: Funduszy Europejskich z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, Rzeczpospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie BKL

O Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego

O Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego

Badania sektorowe kontynuujemy w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II.  Dzięki wynikom badań identyfikujemy najpilniejsze potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców i niedopasowania rynku pracy w poszczególnych sektorach, wskazujemy także trendy oddziałujące na każdą branżę i wyzwania z jakimi muszą się mierzyć przedsiębiorcy. Badania realizowane są we współpracy z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji. Służą potrzebom Rad, przedsiębiorców oraz środowiska edukacji.

Badania sektorowe obejmują 14 branż, w tym:

w ramach projektu BBKL

 • budownictwo
 • moda i innowacyjne tekstylia,
 • motoryzacja i elektromobilność
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna

w ramach projektu BBKL II

 • chemia
 • gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja
 • handel
 • komunikacja marketingowa
 • nowoczesne usługi biznesowe
 • odzysk materiałowy surowców
 • przemysł lotniczo-kosmiczny
 • telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo
 • usługi rozwojowe
 • żywność wysokiej jakości.

W każdej branży realizowane są dwie edycje badań. Obejmują one badania jakościowe (w tym badanie delfickie) i ilościowe realizowane na próbie min. 800 pracodawców oraz min. 800 pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach

Projekty BBKL i BBKL II współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Logotypy: Funduszy Europejskich z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, Rzeczpospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny

Metodologia badania BKL

Metodologia badania Bilans Kapitału Ludzkiego 2016-2023

Raport

Metodologia badania Bilans Kapitału Ludzkiego 2016-2023

Zobacz
Raport metodologiczny z badań BKL z 2011 r.

Raport

Raport metodologiczny z badań BKL z 2011 r.

Zobacz

Pobierz dane

Badania główne BKL

Badanie osób dorosłych

Badanie pracodawców

Badanie podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Badania śródokresowe BKL

Badanie osób dorosłych

Badanie pracodawców

Informacja o finansowaniu

Informacja o finansowaniu

Projekty Bilans Kapitału Ludzkiego, Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego oraz Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II są dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Całkowita wartość każdego z projektów, w tym kwota z budżetu państwa wynosi: BKL 14 578 481,01 zł, w tym 2 291 737,22 zł; BBKL 6 169 387,96 zł, w tym 969 827,79 zł; BBKL II 15 176 784,53 zł, w tym 2 291 737,22 zł. Celem projektów jest monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy w Polsce oraz w 17 branżach, w tym określenie wyzwań stojących przed nimi. Monitorowane są następujące branże: budowlana, chemiczna, finansowa, gospodarki wodno-ściekowej, handlu, IT, komunikacji marketingowej, mody i innowacyjnych tekstyliów, motoryzacji i elektromobilności, nowoczesnych usług biznesowych, ochrony zdrowia i opieki społecznej, odzysku materiałowego surowców, przemysłu lotniczo-kosmicznego, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, turystyki, usług rozwojowych oraz żywności wysokiej jakości.