Pomiń nawigację
Unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy

Unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy

O projekcie BKL

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy. Realizujemy go w PARP od 2009 r. wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Do tej pory zrealizowane zostały dwie edycje tego projektu w latach 2010 – 2015 oraz 2016 –2023. W 2024 rozpoczyna się kolejny cykl badań w ramach BKL 3.0, który obejmować będzie badania przekrojowe – dostarczające ogólnych informacji o sytuacji na rynku pracy oraz badania tematyczne – będące odpowiedzią na zapotrzebowanie wynikające z aktualnych trendów na rynku pracy i w gospodarce.

Projekt BKL współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Logotypy: Funduszy Europejskich z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, Rzeczpospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny

Projekt BKL 3.0 współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej o projekcie BKL 3.0

Logo Funduszy Europejskich z nazwą Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej z dopiskiem Dofinansowano przez Unię Europejską

O projekcie BKL

O Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego

O Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego

Badania sektorowe realizowane były w ramach projektów Bilans Kapitału Ludzkiego, Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego oraz Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II.  Dzięki wynikom badań zidentyfikowaliśmy najpilniejsze potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców i niedopasowania rynku pracy w poszczególnych sektorach, wskazaliśmy także trendy oddziałujące na każdą branżę i wyzwania z jakimi musieli się mierzyć przedsiębiorcy.

Badania realizowane były we współpracy z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji. Służą potrzebom Rad, przedsiębiorców oraz środowiska edukacji.

Łącznie badaniami objęliśmy 17 branż, w tym:

w ramach projektu BKL

 • finanse
 • IT
 • turystyka

w ramach projektu BBKL

 • budownictwo
 • moda i innowacyjne tekstylia,
 • motoryzacja i elektromobilność
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna

w ramach projektu BBKL II

 • chemia
 • gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja
 • handel
 • komunikacja marketingowa
 • nowoczesne usługi biznesowe
 • odzysk materiałowy surowców
 • przemysł lotniczo-kosmiczny
 • telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo
 • usługi rozwojowe
 • żywność wysokiej jakości.

W każdej z branż zrealizowane zostały dwie edycje badań. Obejmowały one zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe realizowane na próbie min. 800 pracodawców oraz min. 800 pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach lub studentach.

Projekty BKL, BBKL i BBKL II współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Logotypy: Funduszy Europejskich z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, Rzeczpospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny

Metodologia badania BKL

Metodologia badania Bilans Kapitału Ludzkiego 2016-2023

Raport

Metodologia badania Bilans Kapitału Ludzkiego 2016-2023

Zobacz
Raport metodologiczny z badań BKL z 2011 r.

Raport

Raport metodologiczny z badań BKL z 2011 r.

Zobacz

Pobierz dane

Badania główne BKL

Badanie osób dorosłych

Badanie pracodawców

Badanie podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Badania śródokresowe BKL

Badanie osób dorosłych

Badanie pracodawców

Informacja o możliwości zgłaszania niezgodności dot. Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu niekonkurencyjnego "Bilans Kapitału Ludzkiego 3.0 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus".

W związku z powyższym uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnością sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON można przekazywać za pomocą:

 • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP) lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP)".

Informacja o finansowaniu

Informacja o finansowaniu

Projekty Bilans Kapitału Ludzkiego, Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego oraz Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II są dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Całkowita wartość każdego z projektów, w tym kwota z budżetu państwa wynosi: BKL 14 578 481,01 zł, w tym 2 291 737,22 zł; BBKL 6 169 387,96 zł, w tym 969 827,79 zł; BBKL II 15 176 784,53 zł, w tym 2 291 737,22 zł. Celem projektów jest monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy w Polsce oraz w 17 branżach, w tym określenie wyzwań stojących przed nimi. Monitorowane są następujące branże: budowlana, chemiczna, finansowa, gospodarki wodno-ściekowej, handlu, IT, komunikacji marketingowej, mody i innowacyjnych tekstyliów, motoryzacji i elektromobilności, nowoczesnych usług biznesowych, ochrony zdrowia i opieki społecznej, odzysku materiałowego surowców, przemysłu lotniczo-kosmicznego, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, turystyki, usług rozwojowych oraz żywności wysokiej jakości.