Pomiń nawigację

10 stycznia 2022

Do czego służy i jak działa faktoring? [animacja CRMŚP]

Udostępnij

Przedsiębiorcy, którzy ze względu na specyfikę prowadzonej działalności często rozliczają się z klientami na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności (zwanymi też inaczej kredytem kupieckim), są narażeni na „dziurę” w kapitale obrotowym i utratę płynności finansowej. W niektórych branżach – np. logistycznej i transportowej, budowlanej, czy kreatywnej – otrzymanie zapłaty za wykonanie usługi następuje po 30-tu, 60-ciu a w skrajnych przypadkach nawet po 90-ciu dniach, ponieważ prawo przewiduje możliwość wydłużenia terminu płatności, o ile nie wyrządza to rażącej szkody drugiej stronie.  

W takim przypadku nasz kapitał jest zamrożony przez dwa lub trzy miesiące i nie możemy go przeznaczyć ani na wynagrodzenia, ani na realizację kolejnych zleceń. W tym właśnie miejscu wkracza faktoring, który dla wielu przedsiębiorców jest skutecznym rozwiązaniem pozwalającym wypełnić lukę w finansach, a także zapewnić bezpieczeństwo transakcji.

Czym jest faktoring?

W ramach współpracy faktor (zazwyczaj bank lub inna instytucja świadcząca usługi faktoringu) nabywa od przedsiębiorcy (faktoranta) należności od jego klientów i świadczy usługi związane z zarządzaniem nimi. Od tej pory klient nie jest już dłużny przedsiębiorcy, lecz faktorowi, i to z nim będzie musiał ostatecznie się rozliczyć.

Faktor zaś przekazuje przedsiębiorcy należność z faktury, pomniejszoną o prowizję, która jest jednocześnie zarobkiem faktora. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje zapłatę za fakturę z odroczonym terminem płatności w ciągu kilku dni, choć nierzadko termin ten jest skrócony nawet do kilkudziesięciu godzin. Jego jedynym kosztem jest wspomniana wyżej prowizja, która zazwyczaj wynosi kilka procent wartości faktury. Jest to koszt, który wielu przedsiębiorców decyduje się ponieść, ponieważ dzięki faktoringowi oddalają ryzyko utraty płynności finansowej.  

Korzyści dla przedsiębiorstwa płynące z faktoringu:

  • Poprawa płynności finansowej i wypłacalności.
  • Ograniczenie strat związanych z udzielaniem kredytów kupieckich.
  • Zwiększenie konkurencyjności oferty.
  • Zmniejszenie kosztów stałych faktoranta związanych z samodzielnym zarządzeniem należnościami.
  • Zdyscyplinowanie dłużników faktoranta.
  • Poprawa skuteczności procesu zarządzenia należnościami.

Dużym plusem faktoringu jest też to, że pozwala odsiać niewiarygodnych, czy nieuczciwych kontrahentów. W jaki sposób? Otóż uczestnikami transakcji są zarówno faktor, faktorant (przedsiębiorstwo) oraz klienci faktoranta. Zanim faktor zdecyduje się na cesję należności od faktoranta, zbada wiarygodność i wypłacalność jego klienta – jeśli będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, odstąpi od transakcji. Nierzadko zdarza się, że niewiarygodni klienci nie będą nawet chcieli słyszeć o rozliczeniu się na zasadach faktoringu, tym samym ułatwiając nam podjęcie decyzji o nie wchodzeniu we współpracę z taką firmą.

Korzyści mogą odnieść również klienci faktoranta. Jakie to korzyści? Dowiecie się oglądając powyższą animację.

*Animacja powstała w ramach projektu Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CRMŚP) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Zobacz więcej podobnych artykułów