Pomiń nawigację

26 października 2023 r.

Branża lotniczo-kosmiczna – PARP zaprasza na spotkanie z ekspertami z branży!

Branża przemysł lotniczo-kosmiczny odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu polskiej gospodarki. W 2022 r. działało w niej 26 820 podmiotów, z czego aż 96% to mikroprzedsiębiorstwa. O tym, z jakimi wyzwaniami i trendami mierzy się obecnie ten sektor, będzie można dowiedzieć się podczas premiery najnowszego raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Spotkanie prezentujące wyniki drugiej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla sektora przemysłu lotniczo-kosmicznego odbędzie się 9 listopada.

W dniu spotkania również premiera raportu

Premiera publikacji odbędzie się 9 listopada br. o godzinie 10:00 podczas branżowego spotkania, w trakcie którego zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań zrealizowanych w ramach drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla branży przemysłu lotniczo-kosmicznego. Zaproszeni eksperci będą dyskutować m.in. o przyszłości sektora w kontekście możliwych scenariuszy jego rozwoju, a także aktualnych wyzwaniach stojących przed branżą w nawiązaniu do obserwowanych trendów.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się w formule online. Więcej informacji na temat webinarium znajduje się na stronie PARP.

Przemysł lotniczo-kosmiczny w Polsce

Lotnictwo w Polsce cechuje intensywny rozwój dzięki międzynarodowej współpracy oraz inwestycjom zagranicznym. Warunkuje go wysoka jakość zasobów ludzkich. Z kolei przemysł kosmiczny jest w naszym kraju dojrzewającą dziedziną o rozwijającym się potencjale wynikającym z przynależności Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W jej ramach polskie podmioty prowadzą projekty kosmiczne oraz realizują kontrakty we współpracy z zagranicznymi podmiotami z branży.

W drugiej edycji badania Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II dla branży przemysł lotniczo-kosmiczny zidentyfikowano główne trendy i czynniki, które najsilniej oddziałują na sektor. Wśród wyróżnionych kierunków znalazły się m.in. rozwój automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, rosnąca powszechność wykorzystania systemów bezzałogowych, postępujący rozwój technologii napędów elektrycznych i wodorowych w lotnictwie, a także upowszechnienie się wirtualnej kontroli lotów bezzałogowych. Z kolei czynnikami silnie wpływającymi na branżę są m.in. skutki pandemii COVID-19 i wojna w Ukrainie, rosnące ceny nośników energii, konsekwencje rozwoju lotnictwa bezzałogowego oraz brak adekwatnego wsparcia sektora lotniczego i kosmicznego ze strony państwa.

Kompetencje i stanowiska przyszłości

Realizacja badania pozwoliła na wyłonienie kompetencji przyszłości, czyli takich, które obecnie występują w ograniczonym zakresie lub jeszcze nie występują w branży, ale będą występować w przyszłości. Kompetencje przyszłości będą wynikać z potrzeby aktualizacji i doskonalenia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji już istniejących w branży. Rozwój ten wpłynie na pojawienie się stanowisk przyszłości, którymi są zarówno stanowiska występujące już w branży, jak również nowe stanowiska, które przenikną z innych branż. Przewiduje się, że znaczenie tych stanowisk będzie rosło w przyszłości.

Nowe stanowiska przyszłości zdefiniowane dla branży związane będą z:

  • postępującą automatyzacją, cyfryzacją, robotyzacją oraz optymalizacją procesów,
  • analityką rynku, analityką strategiczną, analityką pozyskiwania nowych technologii oraz optymalizacją kosztów,
  • postępującym rozwojem technologii i napędów elektrycznych i wodorowych w lotnictwie,
  • przekształcaniem procesów w wyniku ograniczenia substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego,
  • rozwojem wykorzystania systemów bezzałogowych,
  • zwiększonymi możliwościami zastosowania nawigacji i obserwacji satelitarnej.

Jakie zmiany planują firmy z branży lotniczo-kosmicznej?

Głównymi zmianami, jakie planują wprowadzić przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 3 lat, są zwiększenie zatrudnienia pracowników, którzy mają interdyscyplinarne kompetencje oraz zwiększenie zatrudnienia specjalistów integrujących kompetencje IT z wiedzą branżową. Przedsiębiorstwa podkreślają również swoje zamierzenia co do zwiększenia zatrudnienia pracowników, którzy mają kompetencje z zakresu analiz Big Data oraz wiedzę branżową, personelu IT sprawującego nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów kontrolujących ruch bezzałogowych statków powietrznych oraz pracowników o umiejętnościach środowiskowych i prawnych.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 26.10.2023 15:30
Poprawiono: 26.10.2023 15:06
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: