Pomiń nawigację

4 marca 2024 r.

Program Erasmus dla Młodych świętuje 15 urodziny!

W 2009 roku uruchomiono projekt Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (ang. Erasmus for Young Entrepreneurs, w skrócie EYE), który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. To dzięki tej inicjatywie nowi lub przyszli przedsiębiorcy zdobywają odpowiednie umiejętności do zarządzania małą lub średnią firmą, a doświadczeni przedsiębiorcy zyskują świeże perspektywy i możliwości współpracy międzynarodowej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pośredniczy w realizacji tego programu od 2012 roku i ma powody do dumy: – W ciągu ostatnich 12 lat PARP przekazała potężny zastrzyk wsparcia młodym przedsiębiorcom na łączną kwotę 439,6 tys. euro. W tym czasie wpłynęło do nas tysiące wniosków, spośród których pozytywnie rozpatrzyliśmy 399. W sumie doprowadziliśmy do nawiązania 217 wymian pomiędzy przedsiębiorcami – mówi z satysfakcją Monika Fiszer z Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości i dodaje: – W tym miejscu muszę zaznaczyć, że wsparcie otrzymali głównie młodzi przedsiębiorcy (164). Doświadczonych polskich przedsiębiorców, do których przyjechali młodzi ludzie z zagranicy, było 53 – podsumowuje specjalistka PARP.

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców to transgraniczny program wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących firmy w innych państwach Europy. Celem projektu jest zdobywanie wiedzy i doświadczeń, tworzenie sieci kontaktów w całej Europie oraz nawiązywanie relacji handlowych wśród europejskich przedsiębiorstw.

Liczby nie kłamią – Polska w czołówce

Od momentu uruchomienia programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (2009 r.) wpłynęło 49 398 zgłoszeń. Spośród nich wyłoniono 30 080 przedsiębiorców, którzy pozytywnie przeszli proces oceny wniosków. Aż 5,5% wszystkich zaakceptowanych aplikacji pochodzi z Polski, co sprawia, że nasz kraj zajmuje trzecie miejsce w Europie pod względem liczby nawiązanych relacji biznesowych. Wnioskodawcami w większości są młode firmy (65%), a przedsiębiorcy przyjmujący stanowią 35%. Jeśli weźmiemy pod lupę strukturę płci, zauważymy, że wśród zarejestrowanych początkujących przedsiębiorców (ang. new entrepreneur) jest ona bardzo wyrównana – 51% stanowią mężczyźni, a 49% kobiety. Z kolei w gronie zgłaszających się doświadczonych przedsiębiorców (ang. host entrepreneur) widoczne jest już duże zróżnicowanie – zdecydowanie przeważają mężczyźni – 71%, podczas gdy kobiety stanowią 29%.

Wśród młodych przedsiębiorców, chcących zdobywać doświadczenie za granicą, największym zainteresowaniem wciąż cieszą się kraje z południa Europy – Hiszpania i Włochy. Na kolejnych miejscach znajdują się odpowiednio Niemcy, Wielka Brytania i Holandia.

Erasmus: polska historia sukcesu

Anna Ruczkowska w zeszłym roku skorzystała z programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców i wyjechała do Włoch. Spędziła pięć miesięcy w firmie specjalizującej się w ekspertyzach architektonicznych i inżynierii lądowej.

W trakcie współpracy obie strony programu osiągnęły znaczące korzyści. Pani Anna jako młody przedsiębiorca doskonaliła swoje umiejętności w zakresie fotografii i obsługi dronów, zdobywając praktyczne doświadczenie. Dzięki mentoringowi firmy-gospodarza wzbogaciła wiedzę na temat marketingu i zarządzania biznesem. Ponadto rozszerzyła swoją sieć kontaktów zawodowych, łącząc się z lokalnymi ekspertami.

Z kolei firma Studio Montanaro również doświadczyła pozytywnych zmian. Dzięki innowacyjnym pomysłom i świeżemu spojrzeniu młodego przedsiębiorcy z Polski procesy związane z pozyskiwaniem zdjęć i filmów lotniczych za pomocą dronów stały się wydajniejsze. – Ta współpraca była niezwykłą podróżą, podczas której nauczyłem się tyle samo, co wniosłem. Świeże spostrzeżenia wzbogaciły nasze procesy, a międzynarodowa ekspozycja otwiera drzwi do nowych horyzontów – komentuje udział w programie przedsiębiorca z Włoch.

PARP kontynuuje nabór

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 2012 roku wspiera realizację programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców. Jaka jest jej rola? Jako instytucja pośrednicząca PARP odpowiada za poszukiwanie zagranicznych przedsiębiorców, osób zainteresowanych wyjazdem za granicę oraz polskich przedsiębiorców z sektora MŚP gotowych stać się hostami dla gości z krajów UE.

1 lutego br. wystartowała kolejna tura składania wniosków, które będą przyjmowane do 30 października 2027 roku lub do wyczerpania budżetu na wypłatę wsparcia. Program to szansa na nawet 6-miesięczny wyjazd zagraniczny i maksymalne wsparcie w kwocie do 6600 euro. Środki te stanowią dofinansowanie kosztów pobytu i zakwaterowania w kraju zagranicznego przedsiębiorcy, a kwota jest wypłacana w miesięcznych ratach.

Zasada jest prosta: doświadczony przedsiębiorca nawiązuje współpracę z młodym przedsiębiorcą z zagranicy, którego koszty przyjazdu i pobytu w kraju firmy-gospodarza pokrywane są ze środków programu ramowego UE Single Market Program. Współpraca trwa od 1 do 6 miesięcy. W tym czasie młody przedsiębiorca bierze aktywny udział w działalności firmy, zyskując wiedzę i kontakty. Korzyści są obustronne, ponieważ przedsiębiorca przyjmujący otrzymuje informacje o zagranicznym rynku czy możliwość wyszkolenia potencjalnego przedstawiciela swojej firmy za granicą.

Więcej informacji na temat programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców można przeczytać na stronie PARP.

Erasmus for Young Entrepreneurs - Global, Erasmus dla młodych przedsiębiorców - Komisja Europejska

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 04.03.2024 10:46
Poprawiono: 04.03.2024 11:10
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: