Pomiń nawigację

16 kwietnia 2024 r.

Odkryj potencjał designu. PARP ogłosiła nabór „Wzornictwo w MŚP"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła uruchomienie naboru „Wzornictwo w MŚP”, który finansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Ma wspierać polskie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej w zakresie rozwijania i wdrażania, powstałych w ramach działań wzorniczych, nowych lub ulepszonych produktów. Celem działania jest podkreślenie znaczenia wzornictwa jako elementu budującego konkurencyjność oraz innowacyjność mikro, małych oraz średnich firm. Nabór startuje 7 maja br.

Wiele polskich firm posiada pomysły, jednak brak im odpowiedniej wiedzy oraz zasobów jak wymarzony produkt zaprojektować i wdrożyć. Odpowiedzią jest działanie PARP „Wzornictwo w MŚP”. W ramach naboru firma może przeprowadzić audyt wzorniczy oraz przygotować strategię wzorniczą, a następnie z wykorzystaniem pełnego procesu wzorniczego zaprojektować oraz wdrożyć nowy produkt. Dodatkowo, co jest ważne, przez cały czas realizacji projektu przedsiębiorca korzysta z wiedzy oraz doświadczenia projektanta wzorniczego.

Program jest skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z terenu Polski Wschodniej, do którego zalicza się województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego -zachodniego i wołomińskiego).

– Kluczowym aspektem naboru jest podkreślenie znaczenia procesów wzorniczych nie tylko w kontekście estetycznym, ale również funkcjonalnym i użytkowym, co ma na celu lepsze dostosowanie produktów do potrzeb i oczekiwań klientów. PARP zwraca uwagę na to, że inwestycje w design są inwestycjami w przyszłość firmy, pozwalającymi na wyróżnienie się na rynku, zwiększenie atrakcyjności oferty oraz budowanie trwałych relacji z klientami – mówi Anna Forin, dyrektor w Departamencie Usług Proinnowacyjnych.

Łączna pula wsparcia wynosi 100 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 3 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 200 tys. zł.

Nabór startuje 7 maja br. i potrwa do 2 lipca br.

Na co dofinansowanie

Działania objęte dofinansowaniem:

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, w tym związanych w procesem projektowania wzorniczego obejmującego projektowanie, prototypowanie oraz testowanie,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń. Ich wartość nie może jednak przekroczyć 10% wartości kosztów środków trwałych nabywanych w projekcie,
  • koszty usług szkoleniowych,
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Wsparcie nie może obejmować np. oprogramowania będącego samodzielnym produktem.

 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie PARP.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 16.04.2024 20:25
Poprawiono: 17.04.2024 09:17
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: