Programy Akceleracyjne

Cel finansowania: Łączymy potencjał początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw.

 • Maksymalne dofinansowanie

  250 000 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  ~130 000 000

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  Mikro i małe przedsiębiorstwa

Szczegóły dofinansowania

Co najmniej 400 startupów skorzysta z możliwości rozwinięcia swoich innowacyjnych produktów do poziomu, w którym będą mogły przetestować swoje rozwiązanie z partnerami korporacyjnymi. Uczestnicy uzyskają dostęp do wiedzy, infrastruktury technicznej oraz kanałów sprzedaży danego przedsiębiorstwa. Program skupia się na zwiększeniu przeżywalności startupów umożliwiając przy tym wprowadzenie produktu na rynek i zdobycie przełomowego zlecenia.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • Przeprowadzenie eksperymentów biznesowych, weryfikacji hipotez badawczych oraz przetestowania produktów i technologii.
 • Realizację pilotaży wspólnie z dużymi przedsiębiorstwami lub członkami ich ekosystemu.
 • Usługi mentorskie, doradcze.
 • Dostęp do wysokiej klasy specjalistów (zarówno z poszczególnych obszarów specjalizacji technologicznej, ale też prawa czy aspektów biznesowych).
 • Udział w szkoleniach i warsztatach.
 • Działania networkingowe łączące start-upy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami (potencjalnymi odbiorcami technologii i produktów).
 • Analizę umów (np. inwestycyjnych, partnerskich czy licencyjnych) i wycenę spółki.
 • Opracowanie modelu współpracy start-upu z odbiorcą technologii.
 • Dostęp do infrastruktury badawczej i ekspertów.
 • Analizę własności intelektualnej, konsultacje w zakresie ochrony IP.

 

Co jeszcze zyskasz?

 

 • Możliwość pozyskania przedsiębiorstw jako strategicznych lead customers lub users.
 • Możliwość przedstawienia swojego projektu na wydarzeniach krajowych oraz międzynarodowych.
 • Możliwość pozyskania dodatkowych inwestorów spośród renomowanych funduszy VC.
 • Referencje od dużego klienta i możliwość dalszej współpracy.
 • Promocję projektu
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski w formie spółki kapitałowej, która:

 • posiada status mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa,
 • nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo z operatorem programu,
 • nie była notowana na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia jej rejestracji w odpowiednim rejestrze i która nie dokonała podziału zysków i nie została utworzona w wyniku połączenia.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą w formach niż wyżej wskazane mogą zostać warunkowo zakwalifikowane do programu akceleracyjnego, jeśli spełnią powyższe wymogi najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

250 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Możesz otrzymać maksymalnie 250 000 zł w tym:

- do 200 tys. zł dofinansowania projektu na rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia

- do 50 tys. zł na zakup usług prawnych, księgowych i doradczych.

Grant rozliczany jest w oparciu o kamienie milowe, wyznaczane przez akceleratory.

Akceleratory

Nowy Scale Up prowadzony jest przez 10 operatorów programu. Ich zadaniem jest przyspieszenie rozwoju polskich startupów poprzez m.in. doprowadzenie do etapu testowania ich rozwiązania w dużych spółkach, a przy tym zwiększenie skali ich działalności. Więcej informacji w „Warunkach uczestnictwa w programie akceleracyjnym”, które dostępne są u operatorów programu:

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

FAQ

Kto ocenia zgłoszenia do konkursów?

Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Oceny Projektów, której skład znajdziesz w dokumencie poniżej.

Kto już otrzymał dofinansowanie?

Lista beneficjentów znajduje się na dole strony w Wynikach i archiwum.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Biuletyn Euro Info 4/2019

Poradnik

Biuletyn Euro Info 4/2019

Zobacz
Polska Wschodnia na start! (V edycja)

Poradnik

Polska Wschodnia na start! (V edycja)

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie (V edycja)

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie (V edycja)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok


Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki

Załączniki do umowy

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny w ramach konkursu nr 1/2018 r.
Informacja o składzie KOP