Pomiń nawigację
inno_LAB

inno_LAB

Badamy potrzeby i projektujemy usługi

Cel

Naszym celem jest wspieranie rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce.

Cel
  • Projektujemy programy wsparcia dla polskich przedsiębiorstw
  • Animujemy współpracę uczestników Narodowego Systemu Innowacji
  • Badamy rozwój ekosystemów innowacji w Europie i na świecie
  • Opracowujemy rekomendacje i programy edukacyjne dla instytucji publicznych

Pracujemy na styku nauki, biznesu i instytucji publicznych. Razem tworzymy innowacyjne usługi. W naszych projektach przyjmujemy perspektywę użytkowników. To wraz z nimi opracowujemy i testujemy nowe rozwiązania. Dzięki temu powstają usługi dopasowane zarówno do potrzeb odbiorców, jak i strategicznych celów organizacji.

Wiemy jakim wyzwaniem jest wdrażanie innowacji. Dlatego wspieramy wiedzą i doświadczeniem instytucje publiczne. Nasz zespół wraz z ekspertami zewnętrznymi tworzy programy rozwojowe oparte o aktualne wyzwania instytucji. Dużą wagę przykładamy do modelowania efektywnej współpracy wewnątrz organizacji oraz budowania zasad efektywnej komunikacji. Wierzymy w moc współtworzenia: nasze procesy angażują wszystkich kluczowych interesariuszy.

Nasz zespół

Nasz zespół składa się z praktyków i pasjonatów z dziedziny designu, user research, badań, ewaluacji i animacji. Współpracujemy z organizacjami zewnętrznymi m.in. w zakresie metodologii service design, design thinking, ekonomii behawioralnej, future foresight. Obserwujemy najnowsze trendy w obszarze innowacyjnego projektowania usług i staramy się wdrażać je w naszych działaniach oraz promować wśród naszych partnerów i klientów. Łączymy środowisko startupów oraz dużych przedsiębiorstw i samorządów poprzez wykorzystywanie praktycznych formatów spotkań i efektywnych technik animacyjnych.

Nasz zespół

Projekty inno_LAB dla przedsiębiorców

Projekty inno_LAB dla jednostek samorządu terytorialnego