Pomiń nawigację
Polski Produkt Przyszłości

Polski Produkt Przyszłości

XXV edycja konkursu

Nabór zgłoszeń został zakończony 14 grudnia 2022 r.
Laureatów konkursu poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. w Warszawie.

O konkursie

Celem Konkursu Polski Produkt Przyszłości jest wyróżnienie i promowanie najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają potencjał aby zaistnieć na rynku krajowym i globalnym.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

 • produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki;
 • produkt przyszłości przedsiębiorcy;
 • wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.
O konkursie

Dla kogo

Dla kogo

Udział w Konkursie mogą wziąć:

 • instytucje szkolnictwa wyższego i nauki;
 • przedsiębiorcy

prowadzący działalność na terenie Polski.

 

Do konkursu można zgłosić innowacyjne produkty (wyrób lub technologię):

 • doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony) - wymagany poziom gotowości technologicznej TRL (Technology Readiness Level) co najmniej 6
  lub
 • wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego. 

Uczestnikowi muszą przysługiwać autorskie prawa majątkowe do zgłaszanego produktu.

Nagrody

Nagrodzeni w konkursie otrzymują:

 • nagrodę finansową w wysokości 100 000 zł,
 • statuetkę i dyplom,
 • prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości,
 • promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych).

Wyróżnieni w konkursie otrzymują:

 • nagrodę finansową w wysokości 25 000 zł,
 • dyplom,
 • prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości,
 • promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych).

Nagrody specjalne za produkt:

 • zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata) przedsiębiorcę,
 • z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
 • w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

 Nagrody od instytucji:

 • instytucje reprezentowane w Kapitule Konkursu mogą przyznać nagrody własne.
Nagrody

Laureaci

Archiwum

Partnerzy

Organizatorzy

Patronat

Patronat mediowy

Współfinansowane z