Pomiń nawigację

Komunikaty

01.03.2022

113 projektów rekomendowanych do dofinasowania

Informujemy o liście 113 projektów rekomendowanych do zawarcia umowy o dofinansowanie, złożonych w konkursie nr 8 (2/2021) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Lista projektów dostępna jest na stronie działania w zakładce Wyniki i archiwum.