Pomiń nawigację

Komunikaty

02.08.2021

158 projektów rekomendowanych do dofinasowania

Informujemy o liście 158 projektów rekomendowanych do zawarcia umowy o dofinansowanie, złożonych w konkursie nr 7 (1/2021) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Lista projektów dostępna jest na stronie działania w zakładce Wyniki i archiwum.