Pomiń nawigację

Komunikaty

02.11.2021

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych do zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr 7 (1/2021) Działanie 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP

Informujemy o zaktualizowanej liście 162 projektów rekomendowanych do zawarcia umowy o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 7 (1/2021) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Lista projektów dostępna jest na stronie działania w zakładce Wyniki i archiwum.