Komunikaty

24.03.2020

48 wniosków o dofinansowanie w I rundzie konkursu „Granty na Eurogranty”

W trakcie I rundy konkursu nr 1/2019 dla poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w okresie od 21.01.2020 r. do 28.02.2020 r. złożono 48 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 9 233 530,00 zł, w tym dla województwa mazowieckiego złożonych zostało 17 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 3 458 790,00 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.