Komunikaty

01.04.2020

22 wnioski o dofinansowanie w II rundzie konkursu „Granty na Eurogranty”

W trakcie II rundy konkursu nr 1/2019 dla poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. zostało złożonych 22 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 3 067 569,87 zł, w tym dla województwa mazowieckiego złożonych zostało 6 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 325 250,00 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.