Komunikaty

15.04.2020

Wydłużenie terminu oceny wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia rundy w konkursie nr 1/2019 w poddziałaniu 2.3.6 Granty na Eurogranty

Z uwagi na negatywny wpływ epidemii COVID-19 informujemy o wydłużeniu terminów oceny wniosków o dofinansowanie i rozstrzygnięcia rund konkursu 1/2019 w poddziałaniu 2.3.6 POIR.

Termin oceny wniosków o dofinansowanie został wydłużony do 90 dni, a termin rozstrzygnięcia rund konkursu – do 100 dni. Powyższe terminy są liczone od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie. W związku z powyższym, zaktualizowany został Regulamin konkursu nr 1/2019 w ramach poddziałania 2.3.6. Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, a zmiany obowiązują od 14 kwietnia 2020 r.