Pomiń nawigację

Komunikaty

09.10.2020

58 projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr 1 w 2020r. w ramach Badań na rynek

Publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1 w 2020r. dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu.