Komunikaty

13.01.2021

59 wniosków o dofinansowanie w XI rundzie konkursu „Granty na Eurogranty”

W trakcie XI rundy konkursu nr 1/2019 dla poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w okresie od 01.12.2020 r. do 12.02.2021 r. zostało złożonych 59 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 10 923 628,40 zł, w tym w województwie mazowieckim złożono 20 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2 364 380,00 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.