Komunikaty

24.08.2020

72 startupy skorzystają z doradztwa prawnego w ramach programu „Wsparcie prawne dla start-upów” w 2020 roku.

Ogłoszono listę wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia wraz z listą rezerwową. Program umożliwia startupom skorzystanie z doradztwa prawnego w procesie pozyskiwania inwestora. W trakcie naboru, wstrzymanego 30 lipca 2020 r. z powodu wyczerpania dostępnej alokacji, złożono 189 wniosków. Wsparcie otrzymają 72 startupy.

Listy projektów w ramach programu Wsparcie prawne dla start-upów 2020 dostępne są na stronie działania w sekcji Wyniki i archiwum.