Pomiń nawigację

Komunikaty

15.12.2020

93 projekty rekomendowane do zawarcia umowy

Informujemy o liście 93 projektów rekomendowanych do zawarcia umowy o dofinansowanie złożonych w terminie od 04.08.2020 r. do 07.09.2020 r. w ramach II rundy naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr 6 (1/2020) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Lista projektów dostępna na stronie działania w zakładce Wyniki i archiwum.