Pomiń nawigację

Komunikaty

15.12.2020

Aktualizacja regulaminu konkursu

W związku ze zwiększoną w dniu 08.12.2020 r. alokacją środków finansowych w konkursie nr 6 (1/2020) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP zamieszczamy zaktualizowany o kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, która wynosi: 50 216 366 zł Regulamin konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa: I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP