Komunikaty

24.06.2020

Aktualizacja harmonogramu – Platforma Startowa Unicorn Hub

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2020 r. nastąpiła aktualizacja harmonogramu naboru innowacyjnych pomysłów do udziału w procesie inkubacji. Następstwem zmiany harmonogramu naboru, jest zmiana orientacyjnych terminów inkubacji. Zaktualizowane terminy dostępne są na stronie dedykowanej Platformie Startowej Unicorn Hub.