Komunikaty

30.11.2020

Aktualizacja harmonogramu – Platforma Startowa Unicorn Hub

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2020 r. nastąpiła aktualizacja harmonogramu naboru innowacyjnych pomysłów do udziału w procesie inkubacji. Zaktualizowane terminy dostępne są na stronie dedykowanej Platformie Startowej Unicorn Hub.