Pomiń nawigację

Komunikaty

21.10.2020

Aktualizacja informacji o liczbie i kwocie wnioskowanego dofinansowania w ramach Bonów na innowacje dla MŚP etap I usługowy, konkursy 1/2019 (konkurs ogólny) oraz 1/2019 (Dostępność Plus) - runda 8

Informujemy, że w dniu 30 września 2020 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP" etap I usługowy, w rundzie 8 konkursów nr 1/2019 (ogólnego) oraz 1/2019 (Dostępność Plus).

W ramach naboru w Generatorze Wniosków w konkursie ogólnym złożono 642 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  180 041 120,96 (na mocy par. 6 pkt 13 regulaminu konkursu do rundy 8 włączono 13 wniosków złożonych w terminie do 14 października 2020 r.), w tym:

  • 120 wniosków na łączną kwotę 35 379 080,22 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 117,93%% alokacji, oraz
  • 522 wnioski na łączną kwotę 144 662 040,74 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 144,66%% alokacji.

W konkursie dedykowanym projektom na rzecz dostępności złożono 17 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  4 837 689,64 (na mocy par. 6 pkt 13 regulaminu konkursu do rundy 8 włączono 1 wniosek złożony w terminie do 14 października 2020 r.), w tym:

  • 3 wnioski na łączną kwotę 742 791,25 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 152,71% alokacji, oraz
  • 14 wniosków na łączną kwotę 4 094 898,39 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 90,72% alokacji.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w rundzie, zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która w obu konkursach zakończy się 30.12.2020 r. o godzinie 16:00.