Pomiń nawigację

Komunikaty

15.01.2021

Aktualizacja liczby wniosków złożonych w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP” etap II inwestycyjny, w konkursach nr 3/2019 (ogólnym) oraz konkursie nr 4/2019 (Dostępność Plus) – runda 10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 9 listopada br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 10. rund konkursów nr 3/2019 (konkursu ogólnego) oraz 4/2019 (Dostępność Plus) w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP" etap II inwestycyjny.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków w konkursie ogólnym (3/2019) złożono 32 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 13 315 979,23 zł, w tym:

  • 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 1 309 965,47 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 67,33% alokacji oraz
  • 29 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 12 006 013,76 zł dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach, co stanowi 66,50%% alokacji (w tym 3 wnioski złożone w ciągu 14 dni po zakończeniu naboru, zgodnie z 6 ust. 15 Regulaminu Konkursu)

W konkursie dedykowanym projektom na rzecz dostępności (4/2019) zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 710 410,00 zł, oba dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie, co stanowi 15,74% alokacji.