Komunikaty

19.04.2021

Aktualizacja liczby wniosków złożonych w ramach poddziałania „Design dla przedsiębiorców – dla konkursu dotyczącego projektów realizujących Program Dostępność Plus” – runda II

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 31 marca br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu nr 1/2020, Poddziałania 2.3.5 POIR „Design dla przedsiębiorców – dotyczącego projektów realizujących Program Dostępność Plus”.

W ramach II konkursu nr 1/2020 w Generatorze Wniosków zostały złożone 384 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 206 872 770,43 zł, w tym:

  • 70 wniosków na kwotę 33 279 127,09 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (w tym 7 wniosków złożonych w ciągu 14 dni po zakończeniu naboru), oraz
  • 314 wniosków na łączną kwotę 173 593 643,34 zł dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie (w tym 19 wniosków złożonych w ciągu 14 dni po zakończeniu naboru).

Łącznie w konkursie nr 1/2020 w ramach poddziałania 2.3.5 POIR „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus” w Generatorze Wniosków zostało złożonych 851 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  461 058 341,69 zł, w tym:

  • 140 wniosków na kwotę 67 526 195,26 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 797,90% alokacji, oraz
  • 711 wniosków na łączną kwotę 393 532 146,43 zł dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie, co stanowi 639,50% alokacji.