Komunikaty

12.07.2021

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Badań na rynek

W związku z wyborem do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej 1 projektu, publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR, konkurs nr 1 w 2020 r.