Pomiń nawigację

Komunikaty

17.11.2022

Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Bonów na cyfryzację

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.2 „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w konkursie nr 1/2021 r. [link do listy]

Lista rekomendowanych do dofinansowania obejmuje łącznie 763 projekty. W tej liczbie znajduje się: 726 projektów, które mogą być objęte dofinansowaniem dzięki ponownemu zwiększeniu alokacji konkursu oraz oszczędnościom powstałym w związku z rezygnacjami i odstąpieniami od zawarcia umów z 37 podmiotami.