Pomiń nawigację

Komunikaty

17.11.2022

Zmiana Regulaminu konkursu dla Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Informujemy, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie konkursu oraz Ogłoszeniu dla Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację.

Zmiana dotyczy ponownego zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowania projektów do 155 859 199,93 zł.

Zmiana ma na celu umożliwienie wsparcia jak największej liczby pozytywnie ocenionych projektów w konkursie i umieszczonych pierwotnie na liście projektów niewybranych do dofinansowania ze względu na brak kwot przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie. Wsparcie tych podmiotów możliwe jest z powodu powstałych w trakcie procesu kontraktowania oszczędności oraz zwiększenia kwoty alokacji Działania 6.2 POIR poprzez realokację środków w ramach Osi 6 POIR finansowanej ze środków REACT EU.

Jednocześnie informujemy, że na dofinansowanie projektów umieszczonych pierwotnie na liście projektów niewybranych do dofinansowania przeznaczone są wszystkie oszczędności powstałe w ramach dotychczasowego procesu kontraktowania oraz wszystkie środki REACT EU, które mogły zostać realokowane na Działanie 6.2 POIR.
Poprzez rekomendację projektów do wsparcia kwota alokacji w Działaniu 6.2 POIR zostaje wyczerpana.   
Rekomendowanie do wsparcia Wnioskodawców odbywa się przy zachowaniu równego traktowania.

Zmienione dokumenty obowiązują od dnia ich publikacji.