Komunikaty

12.04.2021

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.6 POIR Granty na Eurogranty – konkurs nr 1/2019 - Rundy IX i X

Prezentujemy Aktualizację nr 1 (Konkursu 1/2019) do listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej w ramach poddziałania 2.3.6 POIR Granty na Eurogranty [Rundy IX i X] Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  Lista jest dostępna na stronie działania w sekcji „Wyniki i Archiwum".