Pomiń nawigację

Komunikaty

04.08.2022

Aktualizacja nr 1 do Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr 1/2020 Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje zaktualizowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – dla konkursu dotyczącego projektów realizujących Program Dostępność Plus Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie I konkursu nr 1/2020 r.

Dofinansowanie zostało przyznane dla 129 projektów, w tym 13 zlokalizowanym w województwie mazowieckim i 116 w pozostałych województwach.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.