Pomiń nawigację

Komunikaty

12.04.2021

Aktualizacja nr 1 listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Bonów na innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje zaktualizowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie 7 konkursu nr 1/2019 r. (etap usługowy, konkurs ogólny). 

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja nr 1 

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 91 projektów, w tym 12 zlokalizowanych w województwie mazowieckim i 79 w pozostałych województwach.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.