Pomiń nawigację

Komunikaty

03.08.2021

Aktualizacja nr 1 Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Bonów na innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie 8 konkursu nr 1/2019 r. (etap usługowy, konkurs ogólny). 

Dofinansowanie zostało przyznane dla 213 projektów, w tym 41 zlokalizowanych w województwie mazowieckim i 172 w pozostałych województwach.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.