Pomiń nawigację

Komunikaty

28.09.2021

Bony na cyfryzację - skrócenie terminu składania wniosków

Kwota dofinansowania wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Bony na cyfryzację w poddziałaniu 6.2 POIR znacznie przekroczyła 120% budżetu konkursu. W związku z tym1 skróceniu ulega termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu do 05.10.2021 r. (ostatni dzień naboru do godz. 16:00:00).

W związku z powyższym, dokonano zmiany Regulaminu konkursu w zakresie skrócenia naboru w ramach konkursu do 05.10.2021 r. Ponadto, w związku z zastosowaniem trybu skrócenia naboru wniosków, porządkowo wykreśleniu ulega § 3 ust. 4 dotychczas obowiązującego Regulaminu konkursu.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.1 Podstawa prawna: § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 6.2 POIR Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację,