Pomiń nawigację

Komunikaty

14.10.2021

Działanie 6.2 POIR „Bony na cyfryzację” - zakończenie naboru

Informujemy, że 5 października 2021 r. zakończony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów na wdrożenie innowacji procesowych (i uzupełniająco produktowych) wykorzystujących technologie cyfrowe w ramach Działania 6.2 POIR Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację. W 1-rundowym konkursie, ogłoszonym 6 września 2021 r., przedsiębiorcy złożyli 6 108 projektów, w tym w ostatnim dniu naboru 3 229.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania to 1 223 782 285,68 PLN, co stanowi ponad 11-krotność wartości alokacji konkursu wynoszącej 110 000 000,00 PLN.

Obecnie kontynuowana jest ocena warunków formalnych, po zakończeniu której prowadzona będzie ocena merytoryczna projektów. W związku bardzo dużą liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie, zwracamy się uprzejmą prośbą o wyrozumiałość w komunikacji prowadzonej w systemie LSI dotyczącej kolejnych etapów prac nad oceną poszczególnych projektów.