Pomiń nawigację

Komunikaty

04.02.2020

Informacja o liczbie i kwocie wnioskowanego dofinansowania wniosków złożonych w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP” etap I usługowy (konkurs ogólny) - V runda konkursu nr 1/2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 listopada 2019 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach V rundy konkursu nr 1/2019 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP" etap I usługowy (konkurs ogólny).

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 95 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  25 985 733,98 , w tym:

  • 21 wniosków na łączną kwotę 5 759 586,26 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 92,06 % alokacji, oraz
  • 74 wnioski na łączną kwotę 20 226 147,72 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 44,81% alokacji.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w V rundzie konkursu, zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która zakończy się 30.03.2020 r.