Komunikaty

06.07.2021

Kolejna runda konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” rozstrzygnięta

Informujemy, że X runda konkursu w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” została rozstrzygnięta.

Konkurs umożliwia sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które zakończyły inkubację w ramach wybranej Platformy startowej i chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny, systematycznie zwiększając sprzedaż.

W ramach rundy złożono 46 wniosków, a dofinansowanie PARP w wysokości blisko 23 mln zł uzyskały 24 najlepsze projekty.

Najwięcej projektów rekomendowanych w tej rundzie dotyczy rozwiązań z zakresu IT. Wśród projektów pojawiły się również takie, które dotyczą medycyny, edukacji, marketingu, energetyki, nieruchomości, elektroniki, ekologii oraz transportu.