Komunikaty

28.12.2017

Zmiana zasad publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców w II etapie działania 1.2

Informujemy, że na str. 25 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dokonano korekty zapisu w zakresie liczby znaków pola „nazwa kosztu”, która w Generatorze Wniosków została dostosowana do wymogów Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz uaktualniono nazwę pola prezentującego opis i uzasadnienie kosztu. Edytowane treści zostały oznaczone żółtym tłem. Zmiany mają charakter techniczny i stanowią doprecyzowanie dotychczasowych zapisów.

arrow left Poprzedni

Wszystkie

Następny arrow right