Pomiń nawigację

Komunikaty

16.07.2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Bonów na innowacje dla MŚP – runda 6, konkurs nr 1/2019 r. (konkurs ogólny)

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 rundzie 6 konkursu nr 1/2019 r. (konkursu ogólny). [link do listy]

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 42 projektów, w tym dla 12 z województwa mazowieckiego i 30 z pozostałych województw.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.