Komunikaty

01.02.2021

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.6 POIR Granty na Eurogranty – konkurs nr 1/2019 - Rundy IX i X

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.6  Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 1/2019 r – Rundy IX i X.

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. W ramach wskazanych rund aplikacyjnych dofinansowanie zostało przyznane dla 2 projektów. Lista jest dostępna na stronie działania w sekcji „Wyniki i Archiwum".

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.