Komunikaty

16.12.2021

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.6 POIR Granty na Eurogranty – konkurs nr 2/2021 - Runda III

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.6  Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 2/2021 r – Runda III.

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 14 projektów w tym dla 10 z województwa mazowieckiego. Lista jest dostępna na stronie działania w sekcji „Wyniki i Archiwum".

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.