Pomiń nawigację

Komunikaty

29.06.2021

Prawie 12 mln euro więcej dla firm

W związku z dużym zainteresowaniem wnioskodawców programem „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Funduszy Norweskich podjęto decyzję o zwiększeniu alokacji w schemacie „Technologie przyjazne środowisku”. Łączna kwota dofinansowania zostanie zwiększona o prawie 12 mln euro i finalnie wyniesie niemal 62 mln euro. 10 mln euro z dodatkowego finansowania pochodzi od darczyńcy – Królestwa Norwegii, zaś 1,76 mln euro ze środków krajowych.

W ramach schematu „Technologie przyjazne środowisku” przedsiębiorcy złożyli łącznie 219 wniosków. Pierwotnie dostępny budżet (50 mln euro) pozwolił na wybranie do dofinansowania 78 projektów, a kolejne 45 pozytywnie ocenionych wniosków znalazło się na liście rezerwowej. Decyzją Darczyńcy dodatkowe 11,76 mln euro będzie przeznaczone na sfinansowanie znacznej części projektów z listy rezerwowej. PARP we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Darczyńcami rozpoczęła już działania konieczne do rozpoczęcia procedury podpisywania umów w sprawie projektów.

Lista rezerwowa projektów rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana w najbliższym czasie.

Decyzja o przekazaniu dodatkowych środków jest bardzo dobrą wiadomością przede wszystkim dla przedsiębiorców z listy rezerwowej, ale jednocześnie odbieramy to jako wyraz pozytywnej oceny PARP jako Operatora Programu za dotychczasową realizację i zarządzanie Programem „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”. Bardzo dziękujemy za zaufanie – mówi Marcin Czyża, zastępca Prezesa PARP.

Celem programu, realizowanego we współpracy z przedstawicielem Darczyńcy - agencją Innovation Norway, jest poprawa konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. Działania realizowane w programie mają również wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i Norwegii. Listy projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach Programu zostały opublikowane na stronie internetowej PARP.

Więcej informacji na stronach: www.parp.gov.pl/funduszenorweskie oraz www.eog.gov.pl.

------------

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Za koordynację wdrażania tzw. Funduszy Norweskich i EOG w Polsce – jako Krajowy Punkt Kontaktowy – odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Poszczególne programy III edycji Funduszy są wdrażane przez polskie instytucje publiczne jako Operatorów Programów (m.in. PARP). Wyjątek stanowią, podobnie jak w poprzednich edycjach Funduszy, obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które zarządzane są przez darczyńców (odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway).

-----
Kurs Euro do obliczeń. Średni kurs NBP z dnia ogłoszenia konkursu: 1 Euro = 4,2928 zł.